Χρηματοοικονομική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων εισηγμένων επιχειρήσεων στο χρηματιστήριο Αθηνών: σύγκριση δύο επιχειρήσεων: κλάδος κατασκευής και υλικά κατασκευών: Οικοδομικά υλικά και εξαρτήματα: ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Χρηματοοικονομική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων εισηγμένων επιχειρήσεων στο χρηματιστήριο Αθηνών: σύγκριση δύο επιχειρήσεων: κλάδος κατασκευής και υλικά κατασκευών: Οικοδομικά υλικά και εξαρτήματα: ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Φιλομανιώτη, Ζωή

Στην εργασία παρουσιάζεται η ανάλυση των ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσης των εταιρειών για την πενταετία 2007 - 2011, τα συμπεράσματα σύμφωνα με αυτή και η σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο επιχειρήσεων. Διακρίνεται ξεκάθαρα η πτώση των εσόδων και κερδών από έτος σε έτος, και η θλιβερή κατάληξη και των δυο σε κατάσταση ζημιών. Και τέλος, στο τελικό τμήμα της εργασίας παρατίθενται τα γενικά συμπεράσματα και ευρήματα σύμφωνα με την ανάλυση.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοοικονομική λογιστική
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.