Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Πλημμυρικά φαινόμενα

Θεοδωρούδης, Θωμάς

Σκοπός της η παρουσίαση και ανάλυση του φαινομένου της πλημμύρας. Συνοπτικά αποτυπώνονται οι έννοιες της πλημμύρας και πλημμυρογένεσης,τα αίτια αυτής,οι συνέπειες της δράσης τους, όπως επίσης μελετάμε δύο φαινόμενα στον Ελλαδικό χώρο και προτείνουμε τρόπους αντιμετώπισης. Πιο συγκεκριμένα, η δομή αυτής της εργασίας έχει ως εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο διευκρινίζονται οι έννοιες πλημμύρα και πλημμυρογένεση όπως επίσης και τα αίτια αυτής. Εξετάζουμε επίσης τη διαδικασία της φυσικής πλημμυρογένεσης και τη σημασία της σε παλαιότερους χρόνους. Στο δεύτερο κεφάλαιο, διερευνούμε τους βασικούς παράγοντες πλημμυρογένεσης στην Ελλάδα και τις συνέπειες της δράσης τους μελετώντας στοιχεία της κατανομής του ανάγλυφου,των κλιματικών παραγόντων,του ύψους βροχής και των πετρολογικών σχηματισμών. Στη συνέχεια ασχολούμαστε με την επίδραση της βλάστησης και της αστικοποίησης στο μέγεθος των πλημμυρών και την υδρολογία των πλημμυρών στον αστικό χώρο. Στο τρίτο κεφάλαιο αυτής της εργασίας θα μελετηθούν δύο φαινόμενα πλημμυρών στον Ελλαδικό χώρο με καταστροφικές συνέπειες. Το πρώτο αφορά την καταιγίδα που έπληξε την πόλη της Κορίνθου στις 12 Ιανουρίου 1997 και το δεύτερο την πλημμύρα της Θεσσαλονική στις 24 Νοεμβρίου 1985. Στο τέταρτο κεφάλαιο αποτυπώνονται οι τρόποι αντιμετώπισης των πλημμυρών με μέτρα για τη ρύθμιση της ανώμαλης ρύθμισης των ρευμάτων, αντιπλημμυρικά έργα, μέτρα για το φυσικό περιβάλλον την ταμίευση και παραγωγή νερού καθώς και προτάσεις για να προσδορισθούν οι δυνατότητες αντιμετώπισής αυτών. Τέλος παρατίθενται τα μέτρα και προτάσεις για την αντιμετώπιση των πλημμυρών στην πόλη της Θεσσαλονίκης όπως επίσης κια την οδηγία του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 23 ης Οκτωβρίου 2007 για την αξιολόγιση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας.

Thesis
NonPeerReviewed

Πλημμύρες - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.