Η διαφήμιση ως μέσω προώθησης μάρκετινγκ και επικοινωνίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η διαφήμιση ως μέσω προώθησης μάρκετινγκ και επικοινωνίας

Τσίγκου, Όλγα

Διαφήμιση σημαίνει να τραβάς την προσοχή σε κάτι, να πληροφορείς κάτι σε κάποιον. Στη σημερινή κοινωνία σπουδαίο ρόλο διαδραματίζει η διαφήμιση σε διάφορους τομείς. Σκοπός της είναι ο επηρεασμός της διάθεσης και της συμπεριφοράς του καταναλωτικού κοινού ώστε να προκαλέσει τη θετική ενέργεια. Η ιστορίας της στην χώρα μας ξεκινά από την αρχαία Ελλάδα και αναπτύσσεται σε αυτόνομο κλάδο την περίοδο 1950-1970. Διακρίνεται σε εννιά είδη και δέκα μέσα με πιο εξελιγμένο το ίντερνετ. Το μάρκετινγκ, το oποίο συνδέεται άμεσα με την διαφήμιση και την επηρεάζει τόσο στην πορεία των οικονομικών δεδομένων όσο στη δομή και τη λειτουργία της, ασχολείται με τον εντοπισμό και την ικανοποίηση των ανθρώπινων και τον κοινωνικών αναγκών. Από την δεκαετία του 1970 το καταναλωτικό κοινό απομαζικοποιείται και οι κλάδοι της διαφήμισης άρχισαν να εντοπίζουν επιμέρους ομάδες καταναλωτών. Η επικοινωνία είναι ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούν τα άτομα μεταξύ τους μέσω μηνυμάτων και μέσα από την οποία αναπτύσσονται οι ανθρώπινες σχέσεις. Η διαφήμιση σχετίζεται άμεσα με την διαφήμιση καθώς έχουν παρόμοια έννοια. Όλα τα παραπάνω αποτυπώνονται διεξοδικά στην παρακάτω πτυχιακή εργασία.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Διαφήμιση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.