Νέα επαγγέλματα εξαιτίας της πράσινης ανάπτυξης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Νέα επαγγέλματα εξαιτίας της πράσινης ανάπτυξης

Κουρκούλη, Δήμητρα
Ράπτη, Κωνσταντίνα
Καίσαρη, Στεφανία

Τα τελευταία χρόνια παρατηρίται μια «στροφή» της ανθρώπινης δραστηριότητας προς την «πράσινη» ανάπτυξη. Με τον όρο αυτό αναφέρονται όλες εκείνες τις εκφάνσεις της κοινωνικής, εργασιακής, πολιτικής και πολιτισμικής δράσης που σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται με γνώμονα το περιβάλλον, τη διατήρηση αλλά και τη βελτίωσή του. Πρόκειται για γεγονός απόλυτα λογικό, αν αναλογιστεί κανείς τη νοσηρή «αλυσίδα» καταστάσεων που έλαβε χώρα ταυτόχρονα με την πρόσφατη εκβιομηχάνιση και ανάπτυξη, ειδικότερα στον τομέα της τεχνολογίας και της ενέργειας. Μια ανάπτυξη που έγινε μεν με πολύ γρήγορο ρυθμό από τη μια, αλλά από την άλλη στοίχισε τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Κρίκοι αυτής της αλυσίδας αποτέλεσαν εξελίξεις όπως η ρύπανση του περιβάλλοντος από τεράστιους όγκους οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων, η αλόγιστη χρήση και σπατάλη των φυσικών πόρων, μια διαδικασία που θα οδηγήσει μαθηματικά σε ολέθρια αποτελέσματα λαμβάνοντας υπόψη το πεπερασμένο της συγκεκριμένης μεταβλητής (δεν είναι δυνατό να έχουμε άπειρα ενεργειακά αποθέματα) η καταστροφή δασών και ζωτικών χώρων πρασίνου με την ανεξέλεγκτη οικοπεδοποίηση ή την εγκληματική αμέλεια ορισμένων κτλ.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβαλλοντικές επιστήμες
Επαγγελματική εκπαίδευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.