Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε ανώνυμη εταιρεία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε ανώνυμη εταιρεία

Κολυβάς, Γεώργιος

Σε αυτήν την εργασία αντικείμενο μας είναι η ανάλυση και η σύγκριση των λογιστικών καταστάσεων. Η χρηματοοικονομική ανάλυση ενδιαφέρει πολλούς κλάδους της οικονομίας και θεωρείται σημαντικό εργαλείο στα χέρια διάφορων φορέων. Εκμεταλλευόμενοι τα στοιχεία που αντλούν από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις διαπιστώνουν κατά πόσο οι επιχειρήσεις αυτές είναι αποδοτικές και επιτυχημένες και με τι προδιαγραφές εξελίσσονται στο μέλλον. Αρχικά θα ξεκινήσουμε γενικά με τον ορισμό και την ανάλυση μιας Ανώνυμης Εταιρείας. Θα παρουσιάσουμε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ιδιαίτερα θα ασχοληθούμε με την εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε αναπτύσσοντας την πιο γνωστή μέθοδο, αυτήν των αριθμοδεικτών. Έχοντας τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τις επιχείρησης Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε θα εξετάσω τα οικονομικά της στοιχεία και θα παρουσιάσω τα συμπεράσματα που προκύπτουν για την πορεία της επιχείρησης. Σημασία έχει να τονιστεί ότι μας ενδιαφέρει η σωστή επεξήγηση των αριθμοδεικτών και όχι τόσο ο μεγάλος αριθμός τους. Η ανάλυση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε για σκοπό της επιχείρησης είτε από κάποιον εξωτερικό αναλυτή.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.