Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων ανώνυμης εταιρείας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων ανώνυμης εταιρείας

Τσιαβή, Μαρία

Οι ανώνυμες εταιρείες αποτελούν την πιο σημαντική νομική μορφή επιχειρήσεων. Με σημαντικά πλεονεκτήματα όπως το περιορισμένο της ευθύνης των μετόχων, αλλά και ισχυρά μειονεκτήματα όπως το μεγάλο, αναγκαίο κεφάλαιο, είναι σίγουρα ένας αξιοσημείωτος κλάδος της οικονομίας. Πολύ σημαντικά στοιχεία για μία ανώνυμη εταιρεία αποτελούν το κεφάλαιο και οι μέτοχοι της, όπως επίσης και οι χρηματοοικονομικές της καταστάσεις. Στην παρούσα εργασία γίνεται μία προσπάθεια να παρουσιαστεί αυτή η κατηγορία επιχειρήσεων, πρώτα από θεωρητική άποψη, και στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις μιας συγκεκριμένης ανώνυμης εταιρείας, να γίνει ανάλυση των στοιχείων της με τη χρήση αριθμοδεικτών. Η διαδικασία αυτή, μας οδηγεί στην διεξαγωγή συμπερασμάτων για την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, αλλά και την μελλοντική της πορεία.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.