Διαφήμιση, προϊόντα αμφίβολης αξίας και κοινωνικής συνοχής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Διαφήμιση, προϊόντα αμφίβολης αξίας και κοινωνικής συνοχής

Βέργαδου, Αικατερίνη

Στο κείμενο που θα ακολουθει έχω ασχοληθεί με τον κλάδο της διαφήμιση σήμερα και πως αυτός επηρεάζει τα καταναλωτικά πρότυπα των ανθρώπων καθώς και πως μπορεί να παραπλανήσει τους καταναλωτές σε σχέση με την κάλυψη των αναγκών τους από προϊόντα αμφίβολης άξιας. Αρχικά γίνεται μια αναφορά στο γενικότερο κλάδο της διαφήμισης. Αναφέρω θέματα όπως οι λειτουργιές της διαφήμισης, η ιστορική της εξέλιξη, ο ρόλος και οι στόχοι της στην αγορά. Ακόμα περιγραφώ πληροφοριακά στοιχειά της διαφήμισης όπως φόρμες, ειδή διαφημιστικών εκστρατειών, μορφές όπως ακόμα και συγγενείς κλάδους με την διαφήμιση. Ασχολούμαι κυρίως με την παραπλανητική και αθέμιτη διαφήμιση και πως αυτή προωθεί προϊόντα αμφίβολης άξιας καθαρά λόγο του ανταγωνισμού των διαφημιζόμενων προϊόντων καθώς βεβαία και των διαφημιστικών εταιρειών. Τέλος ασχολούμαι με την προστασία του καταναλωτή όπως ακόμα και την εκπαίδευση του στην σωστή αξιολόγηση των προϊόντων πριν την πράξη της αγοράς.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφήμιση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.