Ανάλυση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανάλυση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ)

Μητροπούλου, Αντωνία

Στα πλαίσια της εργασίας θα ασχοληθούμε λεπτομερώς με την λειτουργία του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και θα δούμε ποσό σημαντική είναι η ύπαρξη του στο περιβάλλον της λογιστικής. Με την καθιέρωση του δημιουργεί ένα ενιαίο περιβάλλον, κοινό για όλους τους ενδιαφερομένους, στο λογιστικό τρόπο χειρισμού των συναλλαγών και στην απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης και της περιουσιακής διάρθρωσης. Αναφερόμαστε γενικά στο Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με μια σύντομη ιστορική αναδρομή για να κατανοήσουμε το πώς φτάσαμε σήμερα στην υποχρεωτική του εφαρμογή από εταιρίες οι οποίες τηρούν βιβλία γ’ κατηγορίας, την έννοια της λογιστικής τυποποίησης, τα πλεονεκτήματα του Ε.Γ.Λ.Σ. καθώς και το αποτέλεσμα το οποίο αποσκοπεί. Αναπτύσσονται οι βασικές αρχές που διέπουν το Ε.Γ.Λ.Σ, όπου αποδεικνύουν ότι μόνο η αυτονομία και η ορθή τήρηση των λογαριασμών, αποφέρουν αποτέλεσμα. Αναφερόμαστε εκτενέστερα στην ανάλυση του Ε.Γ.Λ.Σ., προβαίνουμε σε ευρεία ανάλυση των λογαριασμών και υπολογαριασμών των ομάδων 1 – 9 που καλύπτουν τις ανάγκες της Γενικής Λογιστικής. Τέλος παρουσιάζεται ένα παράδειγμα κατάρτισης ημερολογιακών εγγραφών μιας ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία <<ΥΓΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ>> στο οποίο παράδειγμα παρουσιάζεται η χρήση του Ε.Γ.Λ.Σ στην πράξη μέσα από την διάρκεια χρήσης της παραπάνω επιχείρησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.