Η εταιρική κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα: έρευνα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα: έρευνα

Φουντοραδάκης, Αρίστος

Η εργασία, εξετάζει το θέμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δίνοντας έμφαση στο τι συμβαίνει κυρίως στις αγορές της Ελλάδας. Ποιο συγκεκριμένα η εργασία έχει χωριστεί σε τέσσερα βασικά κεφάλαια. Αναφέρουμε την πορεία της Ε.Κ.Ε. στον χρόνο, γίνεται ανάλυση της έννοιας, αναπτύσσονται οι δυο βασικές τις διαστάσεις και παρου-σιάζονται τρόποι με τους οποίους μια επιχείρηση μπορεί να έχει μακροπρόθεσμα οφέλη. Αναλύονται έρευνες γύρω από το θέμα, που έχουν γίνει από διάφορες εταιρείες για τις επιχειρήσεις της Ελλάδας αλλά και του υπόλοιπου κόσμου, καθώς επίσης και η δικιά μου έρευνα σχετικά με τις επιχειρήσεις του νομού Λασιθίου. Γίνεται παρουσίαση και ανάλυση προτύπων, δεικτών και εταιρειών που πιστοποιούν την Ε.Κ.Ε.. Τέλος αναφέρονται οι προοπτικές και οι απειλές που σχετίζονται με την Ε.Κ.Ε. Σκοπός της εργασίας είναι να κατανοήσουμε την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης να δούμε πόσο εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα ποία είναι τα οφέλη για αυτές και για την κοινωνία.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.