Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και μέτρα αντιμετώπισης από την κατασκευή και λειτουργία έργων οδοποιίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και μέτρα αντιμετώπισης από την κατασκευή και λειτουργία έργων οδοποιίας

Τσοπριάδου, Γεωργία

Η Περιβαλλοντική διαχείριση των μεγάλων έργων υποδομής, αφορά κυρίως στον τρόπο οργάνωσης και εφαρμογής των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, όπως αυτά περιλαμβάνονται ως όροι στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται και αφορούν στην περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων. Τα μεγάλα έργα οδοποιίας που κατασκευάζονται στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια δημιουργούν ένα νέο πρωτόγνωρο ‘τοπίο’ τέτοιο που η ανάγκη αυστηρής εφαρμογής κανόνων και αρχών στο τομέα της διαχείρισης και της αποκατάστασης του περιβάλλοντος να κρίνεται επιτακτική. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις τόσο στο φυσικό όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον, καθώς και μέτρα προστασίας και αντιμετώπισης τυχόν περιβαλλοντικών προβλημάτων που μπορεί να παρουσιαστούν τόσο κατά το στάδιο της κατασκευής όσο και κατά τη λειτουργία τους. Το μέγεθος των έργων αυτών καθώς και η ζητούμενη ποιότητα κατασκευής και λειτουργίας τους απαιτούν ιδιαίτερους τρόπους σχεδιασμού από την τεχνοοικονομική αλλά και από την περιβαλλοντική πλευρά τους. Στα πλαίσια αυτά αναφέρονται συγκριτικά στοιχεία (ανά κατηγορία επίπτωσης) της Περιβαλλοντικής αξιολόγησης των έργων αυτών, τις αρχές πάνω στις οποίες βασίστηκε η περιβαλλοντική τους διαχείριση, οι τρόποι αποκατάστασης και οι τρόποι εφαρμογής τους. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα και προτείνονται μέτρα που μπορεί να εφαρμοσθούν στο μέλλον σε παρόμοια έργα ή δραστηριότητες.

Thesis
NonPeerReviewed

Οδοποιία
Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.