Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και μέτρα αντιμετώπισης από την κατασκευή και λειτουργία έργων οδοποιίας

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και μέτρα αντιμετώπισης από την κατασκευή και λειτουργία έργων οδοποιίας

Τσοπριάδου, Γεωργία

Η Περιβαλλοντική διαχείριση των μεγάλων έργων υποδομής, αφορά κυρίως στον τρόπο οργάνωσης και εφαρμογής των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, όπως αυτά περιλαμβάνονται ως όροι στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται και αφορούν στην περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων. Τα μεγάλα έργα οδοποιίας που κατασκευάζονται στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια δημιουργούν ένα νέο πρωτόγνωρο ‘τοπίο’ τέτοιο που η ανάγκη αυστηρής εφαρμογής κανόνων και αρχών στο τομέα της διαχείρισης και της αποκατάστασης του περιβάλλοντος να κρίνεται επιτακτική. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις τόσο στο φυσικό όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον, καθώς και μέτρα προστασίας και αντιμετώπισης τυχόν περιβαλλοντικών προβλημάτων που μπορεί να παρουσιαστούν τόσο κατά το στάδιο της κατασκευής όσο και κατά τη λειτουργία τους. Το μέγεθος των έργων αυτών καθώς και η ζητούμενη ποιότητα κατασκευής και λειτουργίας τους απαιτούν ιδιαίτερους τρόπους σχεδιασμού από την τεχνοοικονομική αλλά και από την περιβαλλοντική πλευρά τους. Στα πλαίσια αυτά αναφέρονται συγκριτικά στοιχεία (ανά κατηγορία επίπτωσης) της Περιβαλλοντικής αξιολόγησης των έργων αυτών, τις αρχές πάνω στις οποίες βασίστηκε η περιβαλλοντική τους διαχείριση, οι τρόποι αποκατάστασης και οι τρόποι εφαρμογής τους. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα και προτείνονται μέτρα που μπορεί να εφαρμοσθούν στο μέλλον σε παρόμοια έργα ή δραστηριότητες.

Thesis
NonPeerReviewed

Οδοποιία
Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2011


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)