Χρηματοοικονομική ανάλυση ανώνυμων εταιρειών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Χρηματοοικονομική ανάλυση ανώνυμων εταιρειών

Ψωμαδάκης, Αναστάσιος

Η εργασία αυτή έχει σκοπό ο αναγνώστης και ο μελλοντικός επενδυτής να αποκτήσει πλήρη εικόνα όσο αναφορά το συγκεκριμένο θέμα και την επιλεχθείσα επιχείρηση. Συγκεκριμένα στη εργασία αυτή θα διατυπωθούν ορισμένα θεωρητικά θέματα και κάποιες βασικές οικονομικές έννοιες που αφορούν την δομή των Ανώνυμων Εταιριών, τις προϋποθέσεις ίδρυσης, τα όργανα της Α..Ε την κάλυψη και την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και την μελέτη στους ισολογισμούς της επιλεχθείσας επιχείρησης με βάση τους αριθμοδείκτες, ώστε να έχουμε καλύτερη ανάλυση του κεφαλαίου κίνησης και της πιθανότητας πτώχευσης για το μελλοντικό κύκλο των εργασιών της. Τέλος, θα ακολουθήσουν κάποια γενικά συμπεράσματα και λύσεις έτσι ώστε να κατανοήσουμε την ανταγωνιστικότητα της στον κλάδο καθώς και την εικόνα που έχει δημιουργήσει προς τους πελάτες της η επιχείρηση Mercedes-Benz Α.Ε.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.