Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Μείγμα μάρκετινγκ

Αποστολάκη, Παναγιώτα

Η εργασία αναλύει λεπτομερώς και τους τέσσερις παράγοντες του μείγματος μάρκετινγκ, την εφαρμογή του από τις επιχειρήσεις καθώς και την εφαρμογή του με την βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας. Παρατίθενται διάφοροι ορισμοί του μάρκετινγκ, η ιστορική του εξέλιξη καθώς και αναλύεται η αλλαγή της εστίασης των επιχειρήσεων από το προϊόν στον καταναλωτή. Αναλύεται η πελατο-κεντρική στρατηγική μάρκετινγκ (τμηματοποίηση αγοράς, στόχευση, διαφοροποίηση και τοποθέτηση στην αγορά) και αναλύονται λεπτομερώς τα 4Ρ (προϊόν, τιμή, τόπος και προβολή). Κατόπιν αναφερόμαστε στο διευρυμένο μείγμα μάρκετινγκ και τέλος στις επικρίσεις που δέχεται. Παρουσιάζονται εφαρμογές του μείγματος μάρκετινγκ από διάφορες επιχειρήσεις (φαρμακευτικές επιχειρήσεις, αυτοκινητοβιομηχανίες κλπ.). Μελετάται το σύγχρονο μάρκετινγκ. Αναφέρονται τα «αμαρτήματα» που διαπράττουν σήμερα οι επιχειρήσεις σύμφωνα με τον Kotler, καθώς και τα νέα εργαλεία μάρκετινγκ και η εφαρμογή του ηλεκτρονικού μείγματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.