Ανάλυση ετερόρρυθμης εταιρείας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ανάλυση ετερόρρυθμης εταιρείας

Βαλσαμάκη, Στυλιανή
Ψαλλίδας, Δημήτριος

Η εργασία περιέχει μια συνοπτική παρουσίαση της έννοιας των προσωπικών εταιρειών. Αναφέρει σε γενικές γραμμές τους κανόνες που ισχύουν για τις προσωπικές εταιρείες, περιγράφοντας τα είδη των προσωπικών εταιρειών, και πιο συγκεκριμένα ξεκινάει την ανάλυση της ετερόρρυθμης εταιρείας που είναι και το κυρίως θέμα. Θα δούμε ποιές προϋποθέσεις προβλέπονται για τη σύναψη της συμβάσεως η οποία είναι απαραίτητη για την σύσταση ετερόρρυθμης εταιρείας. Θα ασχοληθούμε με το καταστατικό, το οποίο αποτελεί τον υποχρεωτικό τρόπο απόδειξης της σύστασής της, θα μελετήσουμε τί προβλέπεται όσον αφορά τη διαχείριση των υποθέσεων μιας ετερόρρυθμης εταιρείας, αλλά και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει για την ύπαρξη της εταιρείας κάποια μεταβολή σε πρόσωπο εταίρου. Επιπλέον θα αναφερθούμε τόσο στους λόγους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην λύση της, όσο στην έννοια και τις εργασίες εκκαθάρισης. Τέλος, όπου κρίθηκε σκόπιμο συμπεριλήφθηκαν κάποιες λεπτομέρειες , ή παλαιότερες και μη ισχύουσες διατάξεις για να δοθεί μια πληρέστερη εικόνα του θέματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.