Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ηλεκτρονικό εμπόριο

Καραγιάννη, Βάια

Ο σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο δηλαδή την αγο-ρά προϊόντων με τη χρήση των τεχνολογιών του διαδικτύου και κατά πόσο χρήσιμο και ασφα-λές είναι αυτό. Αρχικά αναφέρεται στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης του ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι κυριότερες μορφές που μπορεί να πάρει κατά την εφαρμογή του είναι: α) επιχείρηση προς επιχείρηση, β) επιχείρηση προς καταναλωτή, γ) επιχείρηση προς κράτος. Τα χαρακτηριστικά που το διακρίνουν είναι ότι είναι απρόσωπο και διατίθεται 24 ώρες το 24ωρο. Επίσης, έχει μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Το κοινωνικό σύνολο μπορεί να αποκομί-σει πολλά οφέλη όπως και κάθε επιχείρηση ή καταναλωτής. Επιπλέον ασχολείται με το πρό-βλημα της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών που απασχολεί τους καταναλωτές. Οι σύγχρονες μέθοδοι πληρωμής πλέον προσφέρουν ασφάλεια, είναι εύκολες στη χρήση και οι τεχνολογίες προστασίας των δεδομένων έχουν σχεδόν εξαλείψει τον κίνδυνο υποκλοπής. Α-ναλύονται οι ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω e-banking διεκπεραιώνονται με ασφάλεια και α-ξιοπιστία. Πλέον ο τραπεζικός κλάδος έχει αναπτυχθεί και προσφέρει πολλές δυνατότητες και υπηρεσίες στους πελάτες τους. Οι τράπεζες χρησιμοποιούν τεχνολογίες ασφάλειας σε κάθε συναλλαγή. Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στο μείγμα μάρκετινγκ του ηλεκτρονικού εμπο-ρίου, πως διαμορφώνονται οι τιμές, πως προωθείται και διαφημίζεται ένα προϊόν και τις λει-τουργίες διανομής του στον τόπο κατανάλωσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο - Μέτρα ασφαλείας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.