Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ηλεκτρονικό εμπόριο

Μπιγιλάκης, Αναστάσιος

Αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Αρχικά κάνουμε αναφορά στο Internet όσων αφορά την έννοιά του και την ιστορική του εξέλιξη από την εποχή που υπήρξε πρώτη φορά σαν ιδέα έως σήμερα. Έπειτα γίνεται παρουσίαση των σημαντικότερων χαρακτηριστικών και υπηρεσιών που παρέχει το Internet σήμερα καθώς όλα αυτά είναι σημαντικά για την λειτουργία πολλών εφαρμογών του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Στη συνέχεια προχωράμε στο κυρίως θέμα της εργασίας, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο κάνοντας αναφορά στη σημασία του, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του, τις μορφές των εφαρμογών του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και μια αναφορά περί νομοθεσίας γύρω από το θέμα μας. Αναλύουμε την τηλεπικοινωνιακή υποδομή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου που αποτελείται από κάποια είδη δικτύων που υποστηρίζουν αυτές τις εφαρμογές. Αμέσως μετά αναλύουμε το EDI, μια βασική τεχνολογία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου που επιτρέπει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και αναφερόμαστε στην απαιτούμενη υποδομή που χρειάζεται για την λειτουργία του. Έπειτα γίνεται λόγος για το σύστημα των ηλεκτρονικών πληρωμών και με ποιους τρόπους μπορούν να πραγματοποιηθούν. Γίνεται η ανάλυση του ηλεκτρονικού marketing το οποίο είναι ένα ακόμη πολύ σημαντικό εργαλείο για την επιτυχημένη λειτουργία το Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Γίνεται αναφορά στον ορισμό του ηλεκτρονικού καταστήματος και έπειτα αναφέρουμε και αναλύουμε την λειτουργία ενός πραγματικού ηλεκτρονικού καταστήματος με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο μουσικής, το Beat-box.gr, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα την λειτουργία μιας επιχείρησης που χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό εμπόριο για να αυξήσει τα κέρδη της.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.