Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Συμπεριφορά καταναλωτή

Λότσιος, Ιωάννης

Η επιστήμη της συμπεριφοράς του καταναλωτή είναι μια σύνθετη επιστήμη που ενσωματώνει πολλές άλλες παραδοσιακές επιστήμες με σκοπό την ανάλυση της συμπεριφοράς των ανθρώπων ως καταναλωτές στις σύνθετες και πολυδιάστατες κοινωνίες του σήμερα. Στην εργασία επιχειρούμε μια εισαγωγή στα θεμελιώδη στοιχεία της σύγχρονης αυτής επιστήμης ενώ κάνουμε επίσης και μία συνοπτική περιγραφή των βασικών εργαλείων που χρησιμοποιεί για να πετύχει το στόχο της. Συγκεκριμένα ορίζουμε τη συμπεριφορά του καταναλωτή και αναφερόμαστε στα στοιχεία που την ορίζουν αλλά και στις επικρατέστερες θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί γύρω από αυτήν. Επίσης εξηγούμε τη διαδικασία λήψης απόφασης των καταναλωτών όπως επίσης και τους παράγοντες παρακίνησής τους. Τέλος παρουσιάζουμε πώς η συμπεριφορά του καταναλωτή μέσω της τμηματοποίησης αγοράς μπορεί και αναλύει τις διάφορες κοινωνικές ομάδες ώστε να πετύχει μεγαλύτερη διείσδυση ενώ αναφερόμαστε και στο κατεξοχήν εργαλείο μελέτης της συμπεριφοράς του καταναλωτή, την έρευνα αγοράς όπως επίσης και στις στατιστικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή των πολύτιμων για τις αγορές συμπερασμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.