Υγροποιημένο φυσικό αέριο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Υγροποιημένο φυσικό αέριο

Καϊσίδης, Συμεών
Τσιτσιμπής, Νικόλαος

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται μελέτη του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Αρχικά αναλύεται η χημική σύσταση του φυσικού αερίου, η μεταφορά και η χρησιμότητά του. Στη συνέχεια περιγράφονται οι τρόποι παραγωγής του υγροποιημένου φυσικού αερίου και η αποθήκευση πριν και μετά την διανομή του. Ακολουθεί περιγραφή της διανομής του με τη χρήση δεξαμενόπλοιων και γίνεται αναφορά στους τερματικούς σταθμούς με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτόν της Ρεβυθούσας. Τέλος παρουσιάζονται τα θέματα ασφαλείας για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και απεικονίζονται διαγράμματα γιατη χρήση του σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και ελλαδικό επίπεδο.

Thesis
NonPeerReviewed

Φυσικό αέριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.