Ο ρόλος των βάσεων δεδομένων και των πληροφοριακών συστημάτων σε μία επιχείρηση: το παράδειγμα της Intrasoft International A.E

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ο ρόλος των βάσεων δεδομένων και των πληροφοριακών συστημάτων σε μία επιχείρηση: το παράδειγμα της Intrasoft International A.E

Βουλέλικα, Αικατερίνη

Στη εργασία θα επικεντρωθούμε στο ρόλο των Βάσεων Δεδομένων και των Πληροφοριακών Συστημάτων σε μια μεγάλη επιχείρηση. Τα στοιχεία θα τα συλλέξουμε από την διεθνούς βεληνεκούς εταιρεία Intrasoft International A.E. και η έρευνα θα γίνει πάνω στο επιχειρηματικό λογισμικό SAP ERP. Θα κάνουμε μια εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων και τον τρόπο διαχείρισης τους μέσω των ειδικών προγραμμάτων (Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων). Κλείνοντας το κεφάλαιο, θα πρέπει να δοθεί σημαντική προσοχή στην εκτενή περιγραφή των ρόλων των Βάσεων Δεδομένων σε μεγάλες επιχειρήσεις, Θα γίνει άμεση συσχέτιση των Βάσεων Δεδομένων με τα Πληροφοριακά Συστήματα, καθώς οι Βάσεις Δεδομένων είναι κατά κάποιο τρόπο ένα «υποσύνολο» των Πληροφοριακών Συστημάτων. Ακόμα, θα κάνουμε μια μικρή εισαγωγή στο ERP (Enterpise Resource Planning). Θα μελετήσουμε το λογισμικό SAP ERP, το οποίο είναι ένα παγκοσμίου χρήσης λογισμικό, που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση και τον συντονισμό όλων των πόρων, πληροφοριών και λειτουργιών μιας επιχείρησης, τα οποία αποθηκεύονται σε Βάσεις Δεδομένων. Θα πραγματοποιηθεί η έρευνα στην εταιρεία Intrasoft International A.E, τα κεντρικά γραφεία της οποίας εδρεύουν στο Λουξεμβούργο και υπάρχουν υποκαταστήματα της στην Αθήνα, Βρυξέλες, Βουκουρέστι, Κολωνία (Γερμανία), Λονδίνο, Μόναχο, Αλικάντε (Ισπανία) και Χάγη.

Thesis
NonPeerReviewed

Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.