Προοπτικές ανάδειξης οργανισμών και επιχειρήσεων από τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και του διαδικτύου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Προοπτικές ανάδειξης οργανισμών και επιχειρήσεων από τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και του διαδικτύου

Κουπάνη, Ελισάβετ

Ο σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη και η κατανόηση της συνεισφοράς των κοινωνικών δικτύων στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα. Η ένταξη των επιχειρήσεων σε μορφές κοινωνικής δικτύωσης με αντικείμενο την ανταλλαγή γνώσης και πληροφόρησης αποτελεί πλέον ένα χαρακτηριστικό στοιχεία της σύγχρονης επιχειρηματικότητας. Η εργασία καλείται να διερευνήσει αυτά τα νέα δεδομένα που έχουν αναδειχθεί στον σύγχρονο επιχειρηματικό στίβο και κατά συνέπεια να προβεί στα ανάλογα συμπεράσματα. Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν προωθήσει στη σημερινή εποχή καινούριους τρόπους επικοινωνίας και διαμοίρασης πληροφοριών. Όταν γίνεται αναφορά στα κοινωνικά δίκτυα, χρησιμοποιούνται συνήθως ιστοσελίδες. Οι ιστοσελίδες αυτές είναι γνωστές από το ευρύ κοινό και χρησιμοποιούνται τακτικά από εκατομμύρια χρήστες. Οι πρόωροι κοινωνικοί ιστοχώροι δικτύωσης ξεκίνησαν υπό μορφή γενικευμένων online κοινοτήτων. Οι εν λόγω πρώτες κοινότητες αποσκοπούσαν στην άσκηση αλληλεπίδρασης των χρηστών μέσω των chat rooms (δωματίων συνομιλίας), και την διακίνηση προσωπικών πληροφοριών και ιδεών γύρω από διάφορα ζητήματα με την συμβολή των εργαλείων διαχείρισης της προσωπικής ιστοσελίδας. Πρόκειται για εργαλεία, τα οποία αποτέλεσαν πρόδρομο του φαινόμενου που αργότερα επικαλέστηκε ως blogging

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνικά δίκτυα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.