Αλληλεπίδραση ανθρώπου - υπολογιστή για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Αλληλεπίδραση ανθρώπου - υπολογιστή για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ)

Μπίκας, Βασίλειος

Στην εργασία αυτή εξετάζεται η σχέση ανάμεσα στον χρήστη με αναπηρία και στον υπολογιστή. Τα άτομα με αναπηρία κατέχουν ένα εμφανές φυσικό ή πνευματικό μειονέκτημα σε σχέση με τους αρτιμελής συνανθρώπους τους. Ο σκοπός αυτής της έκθεσης είναι να εξετάσουμετους δυνατούς υπολογιστές, ιδιαίτερα το λογισμικό, που θα διατεθούν στο άμεσο μέλλον για τους συνανθρώπους μας με αναπηρία και με σκοπό να αυξήσουν και να επεκτείνουν τις δυνατότητες τους. Περιγράφονται οι προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπα τα άτομα με αναπηρία και τις δυσκολίες που πρέπει να υπερνικηθούν σε σχέση με τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Κάτι τέτοιο μπορεί να πραγματοποιηθεί με ένα σύντομο σύνολο κανόνων το οποίο θα βοηθήσει τον δημιουργό του λογισμικού στον σχεδιασμό λογισμικού που στοχεύει σε ΑμεΑ (άτομα με αναπηρία). Σε τελική ανάλυση έχει μελετηθεί το 1 FINGER και το AccessPack για τα Windows και διαπιστώθηκε ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμο για τους μειονεκτούντες συνανθρώπους μας. Το AccessPack όντας πιο μοντέρνο, πιο εύστροφο, περισσότερο βασισμένο σε λειτουργικό Windows και πολύ - λειτουργικό είναι κατά πολύ το καλύτερο προϊόν. Εντούτοις και τα δυο προϊόντα είναι : αρκετά κατανοήσιμα, ατελή όμως στο να προμηθευτούν στα ΑμεΑ. Με την πάροδο του χρόνου και με την βελτιωμένη τεχνολογία, και την περαιτέρω έρευνα και μια ενδυναμωμένη υποστήριξη για τα άτομα αυτά, το λογισμικό θα βελτιωθεί αναπόφευκτα και θα γίνει όσο πιο επιβοηθητικό γίνεται. Τέλος, στο τελευταίο μέρος της εργασίας εξετάζεται η από απόσταση εκπαίδευση για ΑμεΑ. Πιο συγκεκριμένα αρχικά παρατίθενται μερικές γενικές και θεμελιώδεις αρχές, απαραίτητες για την πρόσβαση των ΑμεΑ σε αυτήν την εκπαίδευση. Έπειτα, εξηγούνται αναλυτικά οι προδιαγραφές για συγκεκριμένα μέσα που χρησιμοποιούνται και στο τέλος γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση κάποιων εμπορικών εφαρμογών για την διευκόλυνση της πρόσβασης των ΑμεΑ στην από απόσταση εκπαίδευση.

Thesis
NonPeerReviewed

Αλληλεπίδραση ανθρώπου - υπολογιστή
Άτομα με ειδικές ανάγκες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.