Χρηματιστήριο αξιών Αθηνών και χρηματοοικονομικά παράγωγα προϊόντα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Χρηματιστήριο αξιών Αθηνών και χρηματοοικονομικά παράγωγα προϊόντα

Ρίνης, Βησσαρίων

Στην εργασία θα μελετήσουμε τον ρόλο του Χρηματιστηρίου Αξιών, οι μετοχές και οι ομολογίες που συναλλάσσονται σ’ αυτό και οι δείκτες των μετοχών. Θα εξετάσουμε τα χρηματοοικονομικά παράγωγα. Την έννοια τους, πως αυτά διαχωρίζονται και τη χρήση τους. Θα μελετήσουμε το Χρηματιστήριο εν μέσω οικονόμικης κρίσης. Θα δούμε την πορεία του Γενικού δείκτη όλα τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και πως τον επηρέασαν τα πολιτικοοικονομικά γεγονότα.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματιστήρια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.