Γνώση και επιχειρηματικότητα: μία βιβλιογραφική προσέγγιση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Γνώση και επιχειρηματικότητα: μία βιβλιογραφική προσέγγιση

Μηλοβιανός, Πρόδρομος

Η εργασία αρχικά, στοχεύει στη μελέτη και ανάλυση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με τις έννοιες της γνώσης και της επιχειρηματικότητας, στάδιο που αποτελεί το πρώτο βήμα για την κατανόηση της φύσης τους και της σημασίας τους για τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Σε ένα περιβάλλον που συνεχώς μεταβάλλεται, και ενώ οι επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν καινούριες προκλήσεις, φαίνεται πως η έννοια της επιχειρηματικότητας έχει κατακτήσει μια θέση υψίστης σημασίας για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και την ευημερία τους. Επιπρόσθετα, η έννοια της γνώσης ως πόρος των επιχειρήσεων, και η διαχείρισή της, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί και να αποτελέσει ακόμη και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων, έχει κεντρίσει τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον τόσο στον επιχειρηματικό όσο και στον επιστημονικό κόσμο.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικότητα
Διαχείριση γνώσης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.