Η πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου την τελευταία πενταετία

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2012 (EL)
Η πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου την τελευταία πενταετία

Κοτζακελίδη, Ειρήνη-Χρυσοβαλάντω

Στην εργασία γίνεται η ανάλυση και η συστηματική παρουσίαση της λειτουργιάς του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών τα τελευταία χρόνια. Αναπτύσσεται το ιστορικό ίδρυσης του, τα γεγονότα που το επηρέασαν, την δομή του, τα μέλη του κτλ. Θα αναλυθεί το πώς έχει επηρεαστεί από την οικονομική κρίση τα τελευταία χρόνια και θα γίνει μια ανάλυση εισηγμένων εταιρειών με βάση τα στοιχεία ισολογισμού τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματιστήρια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.