Ανάπτυξη εφαρμογών στην πλατφόρμα του Facebook

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ανάπτυξη εφαρμογών στην πλατφόρμα του Facebook

Αμέρικος, Απόστολος

Η πτυχιακή αυτή ξεκίνησε με στόχο να παρουσιαστεί η μεθοδολογία ανάπτυξης μίας εφαρμογής στην πλατφόρμα του Facebook. Γίνεται μία εισαγωγή το Facebook ως ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης με αναφορά στην ιστορία του κα τον δικτυακό τρόπο λειτουργίας του ,επίσης γίνεται αναφορά αναλυτικά στις δυνατότητες του και στην σύγκριση του με άλλες ιστοσελίδες τι έχει πετύχει και τι είναι αυτό που το κάνει να διαφέρει. Γίνεται αναφορά και στις οικονομικές διαστάσεις που έχει πάρει η συγκεκριμένη ιστοσελίδα μέσω των διαφημίσεων και των εφαρμογών της. Στη συνέχεια αναφέρονται οι βασικές έννοιες της πλατφόρμας όπως τα social plugins και ποίες οι δυνατότητες που δίνουν στους χρήστες το ανοικτό πρωτόκολλο γράφημα τα κοινωνικά κανάλια ,πως λειτουργεί η είσοδος του χρήστη, οι διάλογοι ,η API επισκόπηση όπως και η (FQL) σαν γλώσσα προγραμματισμού της ιστοσελίδας και των εφαρμογών που περιέχονται σε αυτή .Ακόμα πως μέσω της διεθνοποίησης δεν έχει σύνορα και καλύπτει το σύνολο των χρηστών σε γλωσσικό επίπεδο. Το κυρίως τμήμα της πτυχιακής αναλύει τα βήματα δημιουργίας μίας εφαρμογής του Facebook. Ο λόγος που ξεκίνησε αυτή η πτυχιακή είναι ότι το facebook έχει μπει στη καθημερινότητα του κάθε ανθρώπου και αποτελεί έναν σύγχρονο τρόπο δικτύωσης ,ανταλλαγής απόψεων και οικονομικών συμφερόντων και για να παρουσιαστεί η μεθοδολογία ανάπτυξης των εφαρμογών του και ο τρόπο λειτουργίας του κάτι που δεν είχε αναλυθεί ακαδημαϊκά.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνικά δίκτυα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.