Σύγχρονα χρηματοοικονομικά προϊόντα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Σύγχρονα χρηματοοικονομικά προϊόντα

Καραθανάσης, Λάζαρος

Η εργασία αναφέρεται στην έννοια και λειτουργία των ήδη καθιερωμένων θεσμών ιδιωτικής χρηματοδότησης (τράπεζες, χρηματιστήρια κλπ), κα τα παραδοσιακά προϊόντα που προσφέρουν αυτοί, ώστε να καταστεί σαφής η ανάγκη της μετάβασης προς πιο σύγχρονες μορφές επενδύσεων και εργαλείων αντιστάθμισης των κινδύνων. Αναλύεται η δομή και σημασία των παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων (Derivatives), καθώς αυτά σημειώνουν πολύ μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Έτσι θα δούμε πως στην αγορά παραγώγων προσφέρεται μια σχεδόν απεριόριστη γκάμα επιλογών, επιτρέποντας σε συμφωνίες και τεχνικές αντιστάθμισης κινδύνου να είναι πλήρως προσαρμοσμένες ώστε να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις κάθε συμβαλλόμενου. Θα εξετάσουμε αναλυτικά τρεις από τις μεγαλύτερες κατηγορίες παράγωγων προϊόντων: δηλαδή αντίστοιχα τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (options), τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) και τα προθεσμιακά συμβόλαια (forwards). Ιδιαίτερη ανάλυση θα γίνει και για τις συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), οι οποίες αποτελούν μία από τις σημαντικότερες κατηγορίες παραγώγων και σαφέστατα από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες, γεγονός που αποδεικνύει την ευελιξία του συγκεκριμένου μέσου ως χρηματοοικονομικό εργαλείο, αλλά και τον λόγο για τον οποίο έχει συμπεριληφθεί στο καθημερινό μας λεξιλόγιο. Στη συνέχεια, θα ασχοληθούμε με τα πιστοποιητικά καταθέσεων (CDs), καθώς αυτά αποτελούν ένα από τα πλέον εύχρηστα μέσα άντλησης κεφαλαίων. Τέλος θα αναφερθούμε στις βασικές μορφές της σύγχρονης χρηματοδότησης, δηλαδή τη διασαφήνιση των εννοιών του factoring, forfeiting, leasing, και venture capital.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοοικονομικά δικαιώματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.