Επιχειρηματικό σχέδιο εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών: daios plastics sa

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Επιχειρηματικό σχέδιο εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών: daios plastics sa

Στογιάννη, Ευθυμία
Θεολόγου, Γεωργία

Στην εργασία μας αυτή θα ασχοληθούμε με την ανάλυση της εταιρείας «Δάιος Πλαστικά Α.Β.Ε.Ε.», η οποία ανήκει στον κλάδο των πλαστικών και έχει κάνει αισθητή την παρουσία της στην ελληνική βιομηχανία. Θα αναλύσουμε τι ακριβώς είναι ένα επιχειρηματικό σχέδιο, γιατί είναι χρήσιμο, ποιος είναι ο σκοπός του και τι πρέπει να περιλαμβάνει. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά για την εταιρία την οποία θα ασχοληθούμε, δηλαδή το ιστορικό της, ποια στρατηγική ακολουθεί, την δομή της. ΄Έπειτα ασχολούμαστε με τα προϊόντα τα οποία παράγει, την τεχνολογία που χρησιμοποιεί, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έχει αποκτήσει καθώς και τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια. Ακολουθεί η ανάλυση της αγοράς, δηλαδή τα στοιχεία του κλάδου, ο ανταγωνισμός και άλλα. Μετά αναφερόμαστε στον στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρίας. Επίσης ασχολείται αποκλειστικά με τους αριθμοδείκτες και την εφαρμογή αυτών για τα οικονομικά έτη 2008 – 2011. Με τους αριθμοδείκτες δραστηριότητας, μετά με τους αριθμοδείκτες αποδοτικότητας, στη συνέχεια με τους αριθμοδείκτες δαπανών λειτουργίας και το τέλος με τους αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων και βιωσιμότητας.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοοικονομική ανάλυση
Επιχειρηματικά σχέδια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.