Ανάλυση ανώνυμης εταιρείας = Analysis of stock company

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανάλυση ανώνυμης εταιρείας = Analysis of stock company

Παπαδόπουλος, Θεόδωρος
Καραβαρσάμη, Χριστίνα
Παναγιωτίδης, Ηλίας

Η εργασία αναφέρεται στην ίδρυση, λειτουργία και σύσταση μίας ανώνυμης εταιρείας (ΑΕ), μελετώντας την από νομική και φορολογική άποψη. Ακόμη, στο τέλος γίνεται μία καταγραφή των λογιστικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιήσε μία εταιρεία κατά τρείς μήνες λειτουργίας της.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.