Πολιτικές διαχείρισης αποθεμάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Πολιτικές διαχείρισης αποθεμάτων

Ντούκας, Αχιλλέας
Παπαδόπουλος, Δημήτριος

Αρχικάθα γίνει μια περιληπτική προσέγγιση του θέματος καθώς επίσης θα αναλυθούν και μερικές βασικές έννοιες σχετικά με τα αποθέματα, την διαχείριση των αποθεμάτων και τους λόγους για τους οποίους οι επιχειρήσεις διατηρούν αποθέματα. Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στην διαχείριση των αποθεμάτων, στους λόγους που οι επιχειρήσεις διατηρούν αποθέματα καθώς και στα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην προσπάθεια τους αυτή. Επίσης θα αναπτύξουμε τα βασικά είδη των αποθεμάτων τα οποία είναι για παράδειγμα τα λειτουργικά αποθέματα, τα αποθέματα ασφαλείας τα αποθέματα ασφαλείας, τα εποχιακά κ. α. Παρακάτω θα γίνει αναφορά στα στοχαστικά μοντέλα, στα αποθέματα ασφαλείας και κατά πόσο αυτά δημιουργούν όφελος ή κόστος στην επιχείρηση. Τέλος θα αναλυθεί το Σύστημα Σταθερής Ποσότητας Παραγγελίας με Αβέβαιη ζήτηση και χρησιμοποιούμε και ένα παράδειγμα αυτού του συστήματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική των επιχειρήσεων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.