Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2009 (EL)
Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου

Πούλος, Βασίλειος
Λιακοπούλου, Νικολίτσα

Στόχος αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση του τρόπου ανάπτυξης και διαχείρισης των Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) ανοικτού κώδικα (Open Source). Με βάση την εν γένει σημαντικότητα της διαχείρισης των πληροφοριών και την χρήση των (CMS) από πλευράς επιχειρήσεων, αλλά και από την πλευρά των απλών χρηστών. Σχετικά με την υποστήριξη ενεργειών και λειτουργιών για την επίτευξη επιθυμητών επιπέδων ποιότητας, παρουσίασης και δημιουργίας web sites (ιστοσελίδων).

Thesis
NonPeerReviewed

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.