Πληροφοριακά συστήματα και συστήματα μάρκετινγκ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Πληροφοριακά συστήματα και συστήματα μάρκετινγκ

Βλάχος, Γεώργιος

Το σημερινό επιχειρησιακό περιβάλλον είναι ίσως πιο ανταγωνιστικό από ποτέ. Η σύγχρονη επιχείρηση για να επιβιώσει θα πρέπει να αντιμετωπίσει νέες διοικητικές προκλήσεις. Σύμμαχος σ’ αυτή την προσπάθεια είναι τα πληροφοριακά συστήματα γιατί διευκολύνουν την επικοινωνία και τη διοίκηση σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και γιατί προσφέρουν τη δυνατότητα υιοθέτησης μιας πιο ευέλικτης και λιγότερο ιεραρχικής διάταξης των στελεχών. Τα πληροφοριακά συστήματα βοηθούν τις επιχειρήσεις με το να παράγουν πληροφορίες χρήσιμες στα στελέχη, τόσο για την ανάλυση και τον έλεγχο των διαδικασιών, αλλά και για τη λήψη αποφάσεων, ενώ ακόμη αποτελούν την «πηγή» για την παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών που στηρίζονται σε γνώσεις. Στο πρώτο μέρος, αναλύεται η έννοια και ο ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. Επίσης, αναφέρονται οι σημαντικότερες θεωρίες στην Αναδιοργάνωση των Επιχειρησιακών Διεργασιών(BPR), που κρίνεται απαραίτητη μετά την οργανωσιακή αλλαγή. Στο δεύτερο μέρος, αναπτύσσεται o ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων σε σχέση με το μάρκετινγκ και κατά πόσο τα πληροφοριακά συστήματα συμβάλουν στην όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.