Τα κίνητρα, οι οικονομικές και οι κοινωνικές συνέπειες των ιδιωτικοποιήσεων: μελέτη περίπτωσης στην ελληνική οικονομία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Τα κίνητρα, οι οικονομικές και οι κοινωνικές συνέπειες των ιδιωτικοποιήσεων: μελέτη περίπτωσης στην ελληνική οικονομία

Διαμαντίδου, Δήμητρα

Σκοπός της παρούσας εργασίας, ειναι, αφ’ ενός να διερευνηθεί η έννοια της ιδιωτικοποιήσεως, μέσα από την ανάλυση των λόγων που οδήγησαν στην ανάπτυξή της, των κινήτρων για την εκκίνηση μιας νέας ιδιωτικοποιήσεως, των πλεονεκτημάτων της ξεχωριστά για κάθε τομέα της κοινωνικοπολιτικής ζωής, (Οικονομικό τομέα, Κοινωνικό τομέα και Πολιτικό τομέα), καθώς και των συνεπειών της αντίστ οιχα, με έμφαση στην Ελληνική Πραγματικότητα, ενώ αφ’ ετέρου, είναι η εκπόνηση Μελέτης Περίπτωσης για κάποιες από τις ιδιωτικοποιήσεις που έγιναν στη χώρα μας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ιδιωτικοποίηση - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.