Είδη εμπορικών εταιριών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Είδη εμπορικών εταιριών

Δημοπούλου, Δέσποινα

Αυτή η εργασία έχει ως σκοπό να παρουσιάσει και να αναλύσει τις εταιρείες του Εμπορικού Δικαίου, έτσι ώστε να δώσει στον αναγνώστη τις βασικές γνώσεις γύρω από τις λειτουργίες και την σύστασή τους. Κάθε κεφάλαιο αυτής της εργασίας αναφέρει αναλυτικά και περιεκτικά τον ορισμό της κάθε εταιρείας, τα δικαιώματα και τις ευθύνες που έχουν οι εταίροι και ποια είναι η συμμετοχή τους στην σύσταση και την λειτουργία της καθεμία από αυτές. Ακολουθεί η λύση και η εκκαθάρισή τους, που ορισμένες φορές έπεται απρόσμενα και πρέπει να διαχειρίζεται αποτελεσματικά στην κάθε περίπτωση. Σε κάποιες επιχειρήσεις, ωστόσο, υπάρχουν παράμετροι που πρέπει να αντιμετωπιστούν διαφορετικά, όπως για παράδειγμα είναι η Κοινοπραξία, και η οποία δεν διέπεται αποκλειστικά και μόνο από τις διατάξεις ενός συγκεκριμένου Κώδικα αλλά εξαρτάται από την νομική προσωπικότητα που θα της δώσουν οι εταίροι. Όλα αυτά καταγράφονται στην εργασία με πλήρη σαφήνεια και με αναφορές στα αντίστοιχα άρθρα του Εμπορικού Νόμου. Συμπερασματικά, μέσα από τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά των επιχειρήσεων, και λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς και τα επιδιωκόμενα μέσα, ο αναγνώστης μπορεί να οδηγηθεί στην επιλογή του κατάλληλου εμπορικού τύπου.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.