Η ανάλυση της παλινδρόμησης και οι εφαρμογές της στην οικονομική θεωρία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η ανάλυση της παλινδρόμησης και οι εφαρμογές της στην οικονομική θεωρία

Νικολοπούλου, Δέσποινα

Το ακόλουθο σύγγραμμα αποτελεί μία εμβάθυνση καθώς επίσης και μια εμπεριστατωμένη ανάλυση όσον αφορά την Ανάλυση Παλινδρόμησης με όλες τις σχετιζόμενες παραμέτρους που την διέπουν , και την σύνδεσή της με την Οικονομία. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται σε διεξοδικό βαθμό η Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση , όπως επίσης και η Μέθοδος των Ελαχίστων Τετραγώνων ,αλλά και οι εφαρμογές τους . Με την βοήθεια των παραρτημάτων (παραδείγματα) , επεξηγούνται οι Προϋποθέσεις και οι παραδοχές για την εφαρμογή του Απλού Γραμμικού Μοντέλου όπως επίσης και οι μετασχηματισμοί . Το δεύτερο κεφάλαιο αναλύει τις εφαρμογές της Ανάλυσης Παλινδρόμησης, και ουσιαστικά εφαρμόζει τη θεωρία του πρώτου κεφαλαίου με γενικά παραδείγματα . Το τρίτο κεφάλαιο συνδέει την Ανάλυση της Παλινδρόμησης με εφαρμογές σε οικονομικά θέματα .

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομία - Μαθηματικά μοντέλα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.