Ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα: τάσεις και προοπτικές = Electronic commerce in Greece: prospects and attitudes

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα: τάσεις και προοπτικές = Electronic commerce in Greece: prospects and attitudes

Λάμπρου, Κωνσταντίνα

Με δεδομένο την ανάπτυξη του Internet στην Ελλάδα και την ωρίμανση του ηλεκτρονικού εμπορίου στη χώρα μας ,ο σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να μελετηθούν όλες οι συνιστώσες και αρχές που διέπουν το ηλεκτρονικό εμπόριο και κατ επέκταση η δυνατότητα ωρίμανσης του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα. Αναλύει βασικές έννοιες του διαδικτύου ,του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα καθώς επίσης και τις προοπτικές εξέλιξης. Γίνεται εισαγωγή στην οποία βασίζεται η ανάλυση της εργασίας. Αναλύονται έννοιες και κατηγορίες του ηλεκτρονικού οι τάσεις και προοπτικές του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.