Τουριστική προβολή, ανάπτυξη του Νομού Ιωαννίνων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Τουριστική προβολή, ανάπτυξη του Νομού Ιωαννίνων

Ντάντος, Κωνσταντίνος

Η εργασία ασχολείται με την τουριστική προβολή αλλά και την ανάπτυξη του τουρισμού του Ν. Ιωαννίνων. Το γεγονός ότι ο Ν. Ιωαννίνων αποτελεί ήδη το διοικητικό, πολιτισμικό και οικονομικό κέντρο ολόκληρης της Ηπείρου, καθιστά το έργο της τουριστικής του ανάπτυξης επιβεβλημένο, γιατί μπορεί και οφείλει να αποτελέσει και στον τομέα του τουρισμού, το μοντέλο για του υπόλοιπους νομούς της περιφέρειας, στο πλαίσιο ενός επιχειρησιακού σχεδίου αρμονικής ανάπτυξης ολόκληρης της Ηπείρου σε θαλάσσιο και ορεινό τουρισμό, χειμερινό και θερινό τουρισμό. O Ν. Ιωαννίνων διαθέτει πλουσιοπάροχα και μάλιστα διάσπαρτα σε ολόκληρη την περιοχή, τους αναγκαίους μη αναπαραγόμενους πόρους, που μπορούν - υπό ορισμένες προϋποθέσεις - να του διασφαλίσουν αειφόρο τουριστική και κατ΄ επέκταση κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. Η τουριστική βιομηχανία ή τουριστικό σύστημα του Ν. Ιωαννίνων - ως έχει σήμερα - δεν μπορεί να ενταχθεί στον αγροτουρισμό ή στον οικολογικό τουρισμό, αλλά μόνο στην γενική μορφή του ορεινού τουρισμού υπαίθρου.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.