Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Εργαλεία CMS

Πατραμάνη, Μαρίνα

Aπό τις αρχές του 21ου αιώνα ο ρυθμός ανανέωσης της πληροφορίας μεταβάλλεται συνεχώς. Πλοηγός της νέας κοινωνίας της πληροφορίας αποτελεί το Διαδίκτυο, που παρουσιάζει ολοένα και μεγαλύτερη διεισδυτικότητα τόσο στα σύγχρονα νοικοκυριά, όσο και στους σύγχρονους οργανισμούς και επιχειρήσεις. Τα CMS δίνουν στους χρήστες τη δυνατότητα να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται πολλαπλές εκδόσεις ενός μόνο αρχείου περιεχομένου, να το αποθηκεύουν σε μία ξεχωριστή βάση δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν τη δυνατότητα ευρετηρίου, διευκολύνοντας τον έλεγχο και την επαναφορά παλαιότερου υλικού της ιστοσελίδας. Το βασικότερο, όμως, χαρακτηριστικό που προσφέρουν είναι η δυνατότητα διαχωρισμού του περιεχομένου από την παρουσίαση της ιστοσελίδας. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά θα αναλυθούν διεξοδικά στη συνέχεια παρέχοντας το θεωρητικό υπόβαθρο της παρούσας εργασίας. Ταυτόχρονα, θα αναλυθεί: ο τρόπος λειτουργίας των CMS, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους, καθώς επίσης και ο τρόπος επιλογής του κατάλληλου CMS. Παράλληλα θα αναλυθούν πακέτα CMS, κυ-ρίως open-source φύσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου - (CMS)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.