Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος: server και η ασφάλειά του

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος: server και η ασφάλειά του

Τσακίρης, Άγγελος

Η παρακάτω πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια της ανάπτυξης ενός ηλεκτρονικού καταστήματος με τη χρήση Php, MySql και apache server. Σκοπός της πτυχιακής αυτής είναι η δημιουργία ενός server και η ανάλυση της λειτουργίας του server «apache», η μελέτη των λειτουργικών χαρακτηριστικών του και η ασφάλεια που παρέχει ο apache server , του οποίου έγινε χρήση του ιστότοπου του ηλεκτρονικού καταστήματος. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην αποσαφήνιση του όρου “server”. Αναλύεται σε βάθος ο apache server ,η αρχιτεκτονική του και τα μέρη τα οποία τον αποτελούν καθώς και τα μελλοντικά σχέδια του. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην σπουδαιότητα της διασφάλισης του διαδικτύου. Αναλύονται οι βασικές αρχές ασφάλειας και οι λόγοι για τους οποίους χρειάζεται η μέγιστη ασφάλεια στους severs και γενικά στα δίκτυα . Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο συγκεκριμενοποιείται στην ασφάλεια του ηλεκτρονικού εμπορίου. Αναφέρονται τα τρωτά σημεία που είναι «ανοιχτά» για επίθεση από κακόβουλες επιθέσεις. Παρουσιάζονται οι λύσεις, δηλαδή οι μηχανισμοί ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνει καθένας στο διαδίκτυο ώστε να νιώθει αρκετά σίγουρος για τις ασφαλείς συναλλαγές του.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο - Μέτρα ασφαλείας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.