Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Τεχνολογίες xDSL

Φωτιάδης, Λουκάς

Στην παρούσα εργασία, αρχικά γίνεται μια αναφορά στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, στις τεχνολογίες που προϋπήρχαν των τεχνολογιών DSL και μια πρώτη γνωριμία με την τεχνολογία DSL, τα πλεονεκτήματα και τις υπηρεσίες που θα προσφέρει στους συνδρομητές. Στη συνέχεια περιγράφεται η κυρίαρχη μορφή της τεχνολογίας xDSL, το ADSL. Παρουσιάζονται οι διαμορφώσεις CAP και DMT, ενώ αναφερόμαστε στα πλεονεκτήματα, τις υπηρεσίες που θα προσφέρει στους συνδρομητές, στον τρόπο σύνδεσης μιας ADSL συσκευής και κλείνουμε με σύγκριση του ADSL με τις άλλες τεχνολογίες. Παρακάτω γίνεται μια περιγραφή στο SDSL. Εδώ αναφέρεται η τυποποίηση 2B1Q, στις εφαρμογές του, βλέπουμε τις απαιτήσεις σε ταχύτητα για παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών. Ακολουθεί η περιγραφή στο VDSL. Τέλος, γίνεται μια αναφορά των τεχνολογιών DSL στην Ελληνική αγορά. Οι αναφορές που βρίσκονται στη βιβλιογραφία, στο τέλος της εργασίας, αποτελούν απλά δείκτες για περαιτέρω μελέτη πάνω στις τεχνολογίες xDSL αλλά και αναγνώριση των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν.

Thesis
NonPeerReviewed

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.