Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ και νέες τεχνολογίες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ και νέες τεχνολογίες

Γερουστεργίου, Χρυσοβαλάντης

Η πτυχιακή αυτή εργασία έχει ως στόχο την μελέτη και διατύπωση των χαρακτηριστικών εκείνων που σχετίζονται με το e-marketing καθώς και τα μέσα που χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια της λειτουργίας του. Αρχικά, διατυπώνονται οι βασικές έννοιες, τα χαρακτηριστικά του παραδοσιακού marketing, καθώς και οι αλληλεπιδράσεις που διαμορφώνονται στο περιβάλλον του. Στην συνέχεια, γίνεται η παρουσίαση των νέων τεχνολογιών που σχετίζονται με το σύγχρονο marketing όπως τα Συστήματα Διαχείρισης Πελατών (Customer Relationship Management CRM), τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Geographic Information Systems GIS), τα Πολυμέσα, το E-mail marketing, το Mobile marketing, καθώς επίσης και η Online διαφήμιση. Έπειτα, αφού γίνεται μια πρώτη γνωριμία με τις νέες τεχνολογίες του marketing στην συνέχεια γίνεται μια εκτενείς αναφορά στο ηλεκτρονικό marketing. Διατυπώνονται οι έννοιες, τα χαρακτηριστικά, οι ιδιαιτερότητες, οι λειτουργίες καθώς επίσης τα πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα του e-marketing. Ακόμα, γίνεται σύγκριση παραδοσιακού και ηλεκτρονικού marketing και ανάπτυξη του σχεδιασμού στρατηγικής e-marketing των επιχειρήσεων. Στο τελευταίο κομμάτι, αναγκαία κρίνεται η διατύπωση της έννοιας της online διαφήμισης. Γίνεται η παρουσίαση των χαρακτηριστικών της, των πλεονεκτημάτων – μειονεκτημάτων, καθώς και η σύγκριση της κλασσικής διαφήμισης με την διαφήμιση μέσω Διαδικτύου. Εκτός αυτών, διατυπώνονται οι τεχνικές με τις οποίους μπορούμε να διαφημίσουμε το προϊόν μας στο Διαδίκτυο και οι παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της ηλεκτρονικής διαφήμισης. Συμπερασματικά, μέσα από αυτήν την πτυχιακή εργασία παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την έννοια του e-marketing, οι νέες τεχνολογίες marketing, και η διαφήμιση μέσω Διαδικτύου.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.