Ανάπτυξη και εφαρμογή του ηλεκτρονικού εμπορίου στις σύγχρονες χώρες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ανάπτυξη και εφαρμογή του ηλεκτρονικού εμπορίου στις σύγχρονες χώρες

Σπύρου, Δέσποινα

Στις μέρες μας, το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παγκόσμιας αγοράς. Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο καλύπτει οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας, εμπορικής συναλλαγής ή ανταλλαγής πληροφοριών η οποία διεξάγεται χρησιμοποιώντας κάθε μορφής Τεχνολογία, Πληροφορικής ή Επικοινωνιών. Το ηλεκτρονικό εμπόριο ,επιτρέπει στους ανθρώπους να ανταλλάσσουν αγαθά και υπηρεσίες, άμεσα ,χωρίς κανένα περιορισμό λόγο χρόνου η απόστασης. Στα παρακάτω κεφάλαια θα οριστεί η έννοια του ηλεκτρονικού εμπορίου ,τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του, οι επιπτώσεις του στην εργασία και την απασχόληση ,η διεθνής κατάσταση του ηλεκτρονικού εμπορίου και η κατάσταση του στην Ελλάδα, καθώς επίσης και τρόποι που θα μας παρέχουν ασφάλεια στις συναλλαγές μας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.