Μια συγκριτική εξέταση του πληθωρισμού: 1976-2007

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Μια συγκριτική εξέταση του πληθωρισμού: 1976-2007

Παπαγιώτη, Αθανασία

Στο παρόν σύγγραμμα εξετάζεται η διαχρονική εξέλιξη του πληθωρισμού τα τελευταία 40 χρόνια από το 1967 έως το 2007 σύμφωνα με τα στοιχεία του δείκτη τιμών καταναλωτή της Τράπεζας της Ελλάδος. Στόχος της έρευνας είναι να εξεταστεί ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) και οι επιμέρους δείκτες (διατροφή, ένδυση – υπόδηση, στέγαση, μεταφορές – επικοινωνίες, λοιπά αγαθά και υπηρεσίες) ώστε να προσδιορισθεί η πορεία του πληθωρισμού γενικά αλλά και σε επιμέρους κατηγορίες και να εξαχθούν βασικές περίοδοι στην εξέλιξή του.

Thesis
NonPeerReviewed

Πληθωρισμός (Οικονομία)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.