Ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των τραπεζών. Η εξέλιξη της τεχνολογίας μέσω της πληροφορικής και οι επιπτώσεις της στην οργανωτική δομή των ελληνικών τραπεζών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των τραπεζών. Η εξέλιξη της τεχνολογίας μέσω της πληροφορικής και οι επιπτώσεις της στην οργανωτική δομή των ελληνικών τραπεζών

Κοζιάκη, Παρασκευή

Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η παρουσίαση της εικόνας των τραπεζικών ιδρυμάτων κάτω από την επίδραση της τεχνολογίας και των επιπτώσεων που έχει γενικότερα αυτός ο εκσυγχρονισμός μέσα και έξω από τα τραπεζικά καταστήματα. Στο χώρο των χρηματοπιστωτικών οργανισμών η εκμετάλλευση των σύγχρονων εξελίξεων της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών τροφοδοτούν τις γενικότερες τάσεις ευρείας παραγωγικής και οργανωτικής αναδιάρθρωσης του ίδιου του πιστωτικού συστήματος, οι οποίες οδηγούν σε έντονη αλλαγή της φυσιογνωμίας των τραπεζικών καταστημάτων και των μέχρι σήμερα τραπεζικών δεδομένων γενικότερα. Γίνεται χρονολογική αναφορά στην εισαγωγή των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των συστημάτων ηλεκτρονικής μεταφοράς χρηματικών πόρων (EFT), των τεχνολογιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας και της ηλεκτρονικής τραπεζικής στον τραπεζικό τομέα. Γίνεται επίσης αναφορά στο διαδίκτυο ως μέσο επικοινωνίας, στο Internet Banking ως μέσο για το ταμειακό μέρος των εμπορικών πράξεων και στη γενικότερη μορφή του Electronic Banking με τις υπηρεσίες που προσφέρει. Γίνεται λόγος σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία του καταναλωτή και με το καθοριστικής σημασίας θέμα που είναι η ασφάλεια που παρέχεται στους πελάτες που διεκπεραιώνουν τις τραπεζικές συναλλαγές τους ηλεκτρονικά. Παρουσιάζονται λεπτομερώς τα ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών όπως τα ΑΤΜ, οι συσκευές ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στα σημεία πώλησης (EFT/POS), το home/office banking, το phone banking και το mobile banking.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Τεχνολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.