Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και τρόποι αντιμετώπισης των καταπονήσεων: το νομικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και τρόποι αντιμετώπισης των καταπονήσεων: το νομικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Πεϊκόγλου, Τρύφων

Η καταπολέμηση των επαγγελματικών κινδύνων είναι θέμα που προβλήθηκε πρόσφατα και στη χώρα μας στα πλαίσια της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας» (22 - 26 Οκτωβρίου 2012). Όμως οι επαγγελματικοί κίνδυνοι οι οποίοι προκαλούνται από την κακή οργάνωση της εργασίας, παραμένουν ως μία ακόμη ανεξερεύνητη πλευρά των συνθηκών εργασίας στη χώρα μας. Η απουσία σωματικής και ψυχικής ευεξίας λόγω επαγγελματικών παθήσεων, είτε στη διάρκεια του εργάσιμου χρόνου είτε του ελευθέρου χρόνου, των εργαζομένων πολιτών αποτελεί ένα αυξανόμενο πρόβλημα στις σύγχρονες αναπτυγμένες κοινωνίες. Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο να συμβάλλει στην πληροφόρηση κάθε ενδιαφερομένου για τις διαστάσεις του προβλήματος και πιθανούς τρόπους αντιμετώπισής των επαγγελματικών κινδύνων. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο 83/391 δίνει έμφαση στην εκτίμηση των κινδύνων και την πρόληψη οι οποίες προϋποθέτουν το δικαίωμα των εργαζομένων στην πληροφόρηση και την ενεργό συμμετοχή τους γιατί τα χειροπιαστά προβλήματα χρειάζονται χειροπιαστές λύσεις. Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο να παρέχει πληροφόρηση πάνω στο νομικό πλαίσιο που ισχύει στην Ε.Ε. να παρέχει εργαλεία διάγνωσης των υφιστάμενων προβλημάτων και να καταδείξει δρόμους για χειροπιαστές λύσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Εργασία - Ασφάλεια - Πρόληψη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.