Ο ρόλος των συνεταιριστικών τραπεζών στο τραπεζικό σύστημα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ο ρόλος των συνεταιριστικών τραπεζών στο τραπεζικό σύστημα

Μαθιουλαντωνάκη, Φωτεινή

Η εργασία θα μελετήσει τον ρόλο των συνεταιριστικών τραπεζών στην Ελλάδα. Ο ρόλος των συνεταιριστικών τραπεζών σαν επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας που πρέπει να στηρίζουν τους επαγγελματίες και τους τοπικούς επιχειρηματίες, αλλά και τις λοιπές κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και συμφέροντες χρηματοδοτικούς όρους. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών γίνεται καθημερινά όλο και πιο έντονος με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιείται η διαφορά μεταξύ επιτοκίων χρηματοδοτήσεων και καταθέσεων, δηλαδή η κύρια πηγή εσόδων για τις Συνεταιριστικές Τράπεζες. Τα επιτόκια των καταθέσεων των Συνεταιριστικών Τραπεζών είναι ιδιαίτερα υψηλά, γεγονός που αυξάνει σημαντικά το κόστος χρήματος, μειώνοντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα τους. Παρόλα αυτά οι συνεταιριστικές τράπεζες έχουν πλεονεκτήματα σε κάποια σημεία έναντι του ανταγωνισμού, τα οποία διαμορφώνουν τη μέχρι σήμερα θετική εταιρική τους εικόνα, και αυτά είναι τα εξής: Η καλή γνώση της αγοράς, που ενισχύεται από τη βοήθεια των Τοπικών Επιτροπών. - Η φιλικότητα, η ταχύτητα, η ευελιξία, η διαφάνεια και η υπευθυνότητα με την οποία αντιμετωπίζουν τα χρηματοοικονομικά θέματα των πελατών. Το ανθρώπινο δυναμικό που αποτελείται από νέους με φιλοδοξίες και πολλές δυνατότητες ανάπτυξης και επαγγελματικής ανέλιξης. Όλα αυτά τα πλεονεκτήματα διαμορφώνουν την διαφορετικότητα των Συνεταιριστικών τραπεζών και στηριζόμενοι σε αυτά, θα μπορέσουν να επιβιώσουν μέσα στις σκληρές συνθήκες του ανταγωνισμού.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζική, Συνεταιριστικές - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.