Σχέδιο μάρκετινγκ = Marketing plan

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Σχέδιο μάρκετινγκ = Marketing plan

Παπαϊωάννου, Μαρία

Στην εργασία που ακολουθεί θα δοθεί ένας απλός ορισμός της έννοιας «σχέδιο μάρκετινγκ», θα αναφερθεί ο ρόλος του σχεδίου καθώς επίσης θα αναπτυχθούν η σύνταξη και η δομή ενός τυπικού σχεδίου μάρκετινγκ. Εκτός όμως από τη χρησιμότητα του στη μελλοντική πορεία του επιχείρησης, το Σχέδιο Μάρκετινγκ αποτελεί ένα μέσο επικοινωνίας των στελεχών αυτής, στην κατεύθυνση εκπλήρωσης των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Το Σχέδιο Μάρκετινγκ μπορεί να αφορά είτε ολόκληρο τον οργανισμό, ή μεμονωμένες δραστηριότητες, προϊόντα ή και υπηρεσίες της.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.