Μελέτη του tingis sideritis στο τσάι του βουνού στο νομό Κοζάνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Μελέτη του tingis sideritis στο τσάι του βουνού στο νομό Κοζάνης

Λιάκου, Αθανασία

Η Ελλάδα, λόγω των ευνοϊκών εδαφοκλιματικών συνθηκών, έχει μία από τις πλουσιότερες χλωρίδες του κόσμου, ιδίως σε ότι αφορά στα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά πολλά από τα οποία είναι συγχρόνως και μελισσοτροφικά. Οι ιδιότητες τους έχουν εκτιμηθεί πολλαπλά από τους επιστήμονες και το λαό, γι΄αυτό σε πολλές χώρες μερικά από αυτά αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης. Στην Ελλάδα ο γεωργικός αυτός κλάδος δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί αν και έγιναν πολλές προσπάθειες από το Υπουργείο Γεωργίας και από ιδιώτες. Έτσι σήμερα η χώρα μας, ενώ θα έπρεπε να είναι η “μητρόπολη” τωv αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, βρίσκεται σχεδόν στην αρχή της προσπάθειας αυτής. Στη μελέτη αυτή καταβλήθηκε προσπάθεια να δοθεί μία ολοκληρωμένη περιγραφή του τσαγιού του βουνού (Sideritis scardica Gris.), για το φυτό παρατίθεται η οικονομική του σημασία καθώς οι κύριες και δευτερεύουσες χρήσεις. Περιγράφονται τα βοτανικά χαρακτηριστικά του φυτού και οι παράγοντες που το επηρεάζουν. Οι οικολογικές απαιτήσεις, σε σχέση με τους εδαφοκλιματικούς παράγοντες συζητούνται, και έχει διαπιστωθεί η καταλληλότητα της καλλιέργειας του στη χώρα μας. Μέχρι τώρα καλλιέργεια ειδών του φυτού, γίνεται μόνο στην Ελλάδα.

Thesis
NonPeerReviewed

Τσάι - Αποξήρανση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.