Κυριότερα έντομα της καλλιέργειας συκιάς στην Ελλάδα

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2006 (EL)
Κυριότερα έντομα της καλλιέργειας συκιάς στην Ελλάδα

Σίμωσης, Κωνσταντίνος

Η μελέτη αυτή αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο γενικό μέρος, αναφέρεται κυρίως στην καλλιέργεια της συκιάς στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στη βιολογία, κλίμα, έδαφος, πολλαπλασιασμός, φύτευση οπωρώνα, καλλιεργητικές περιποιήσεις, συγκομιδή και ποικιλίες. Το δεύτερο ειδικό μέρος περιλαμβάνει τα κυριότερα έντομα της συκιάς τα οποία σύμφωνα με το που ανήκουν ταξινομικά προκαλούν διάφορες ζημιές. Τα έντομα αυτά ανήκουν κυρίως στις ακόλουθες τάξεις : Ημίπτερα, Κολεόπτερα, Δίπτερα, Λεπιδόπτερα. Υπάρχει όμως και η τάξη Υμενόπτερα, στην οποία ανήκει ένα ωφέλιμο έντομο, το οποίο χρησιμεύει για την επικονίαση των σύκων (Blastophaga psenes). Για κάθε έντομο της οικογένειας αναφέρεται το επιστημονικό όνομα, η μορφολογία (ακμαίο, ωό, προνύμφη), βιολογία, ζημιές και καταπολέμηση.

Thesis
NonPeerReviewed

Συκιά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.