Αγοραστική συμπεριφορά καταναλωτή = Purchasing behavior of customer

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2005 (EL)
Αγοραστική συμπεριφορά καταναλωτή = Purchasing behavior of customer

Μπαρμπαγιάννου, Ελένη

Η έρευνα αυτή επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο το μάρκετινγκ, το περιβάλλον και άλλα ερεθίσματα επηρεάζουν τις αποφάσεις αγοράς των καταναλωτών. Σημαντική είναι και η κατανόηση της επίδρασης που έχουν στη συμπεριφορά των καταναλωτών οι διαπροσωπικοί παράγοντες, όπως οι πολιτιστικές και κοινωνικές ομάδες, και οι ενδοπροσωπικοί παράγοντες, όπως τα κίνητρα, οι στάσεις και η μάθηση, καθώς ο τρόπος που αυτοί επιδρούν σε συνδυασμό με τους περιστασιακούς παράγοντες. Εξίσου σημαντική είναι και η διαδικασία λήψης αγοραστικής απόφασης του καταναλωτή για το προϊόν και η επιλογή καταστήματος αγοράς του, η οποία εξαρτάται κατά πολύ από τον βαθμό ανάμιξης του καταναλωτή με το προϊόν, το κατάστημα ή την αγοραστική του εμπειρία. Η ανάλυση της συμπεριφοράς καταναλωτή περιλαμβάνει τα παρακάτω κύρια ερωτήματα: Ποιος καταναλωτής συμπεριλαμβάνεται στην αγορά; Τι αγοράζεται στην αγορά; Πότε αγοράζεται; Πόσο συχνά; Ποιος συμμετέχει στην αγορά; Γιατί αγοράζεται; Που; Με ποιόν τρόπο γίνεται η αγορά; Πως ο καταναλωτής διαθέτει τους πόρους του; Οι απαντήσεις σ ΄αυτά τα ερωτήματα ,που είναι ζωτικής σημασίας για μια επιχείρηση, μπορούν να δοθούν μόνο μέσα από την έρευνα αγοράς και τη βοήθεια της επιστημονικής γνώσης, η οποία πηγάζει από την ψυχολογία, την κοινωνιολογία, την οικονομία και άλλους συναφείς κλάδους.

Thesis
NonPeerReviewed

Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.