Όργανα ελέγχου Α.Ε.: σημαντικά θέματα λειτουργίας, διαδικασιών αρμοδιοτήτων, περιορισμών και κινδύνων μη εφαρμογής διατάξεων από τη λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Όργανα ελέγχου Α.Ε.: σημαντικά θέματα λειτουργίας, διαδικασιών αρμοδιοτήτων, περιορισμών και κινδύνων μη εφαρμογής διατάξεων από τη λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης

Γιαούρη, Μαρία
Μάρα, Μαρία

Στην εργασία θα μελετήσουμε τα όργανα ελέγχου των ανώνυμων εταιρειών και τον ρόλο του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Η ανώνυμη εταιρία βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονομικής ζωής και της επιστημονικής έρευνας του εταιρικού δικαίου στην Ελλάδα. Η οικονομική ανάπτυξη και η εξέλιξη του δικαίου της ανώνυμης εταιρίας γνώρισαν και γνωρίζουν μια παράλληλη πορεία. Ιδιαίτερα μετά την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), σήμερα Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τα ταχύτερα αναπτυξιακά βήματα της εθνικής οικονομίας, λαμβάνουν χώρα ποικίλες μορφές εταιρικών δραστηριοτήτων και συνεργασιών, όπου ο εταιρικός τόπος της ανώνυμης εταιρίας πρωταγωνιστεί. Η ανώνυμη εταιρία είναι εμπορική, κεφαλαιουχική εταιρία με νομική προσωπικότητα. Έχει ορισμένο κεφάλαιο το μετοχικό κεφάλαιο το οποίο διαιρείται σε ίσα μεταξύ τους μερίδια, τις μετοχές. Η ανώνυμη εταιρία ευθύνεται για τα χρέη της με την περιουσία που η ίδια διαθέτει. Οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας ευθύνονται μέχρι του ποσού της εισφοράς τους δεν ευθύνονται δηλαδή με την προσωπική, εξωεταιρική τους περιουσία .

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.